> Personal » Advokatfirman Cicero AB

Personal

HANS JOSEFSON
Född i Göteborg 1940. Jur kand vid Lunds universitet 1969. Tingstjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt 1969-1972. Biträdande jurist Advokatfirman Jörgensen & Samzelius 1972-1973. Bolagsjurist Investment AB Beijer 1973-1974. Sjöförsäkrings AB Hansa 1974-1975. Bolagsjurist Investment AB Asken 1975-1978. Chefsjurist Kema Nobel AB 1978-1981. Delägare Advokatfirman Carler 1981-1990. Ägare Advokatfirman Cicero AB 1990-.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (1981) och International Bar Association. Örlogskapten i Flottans reserv. Ordförande i Sjöofficerssällskapet i Göteborg, 1995-.
Språk: Engelska, tyska, franska och spanska.

ERIK BERGENHEM
Född i Göteborg 1948. Jur.kand. i Lund 1975. Tingstjänstgöring i Göteborgs tingsrätt 1976-78. Fiskaltjänstgöring i Kammarrätten i Göteborg 1978-80 och vid Hovrätten för Västra Sverige 1981. Hovrättsfiskal 1979. Bolagsjurist i AB SKF 1984-86 och chef för juridiska avdelningen SKF Sverige AB 1987-88. Delägare i Styrbjörn Gärde Advokatbyrå 1989-1995 lch i Fryklund och Bergenhem Advokatbyrå 1995-2000. Egen verksamhet sedan 2000.
Språk: Engelska.